Ischias je bolestivý stav způsobený tlakem působícím na kořen velkého nervu vycházejícího z míchy – nervus ischiadicus. Ischias se projevuje jako bolest v dolní části zad, šířící se přes hýždě do nohy a chodidla. Ischias není onemocnění, ale týká se skupiny příznaků, které zahrnují bolest bederní páteře (lumbago), bolest kyčlí, nohou, necitlivost a zhoršenou pohyblivost.

Sedací nerv je jedním z nejdelších a největších nervů v lidském těle. Vede od kořene míchy přes pánev, podél zadní části nohy a končí u chodidla. Tlak na ischiatický nerv způsobuje jasně definovanou ostrou bolest zvanou ischias, která ztěžuje i běžné činnosti, jako je stání nebo sezení.

Ischias – zánět sedacího nervu je v terminologii stále znám jako ischiatická neuralgie nebo bederní radikulopatie.

Co způsobuje ischias a jak dlouho ischias trvá? Zjistěte v tomto textu vše o symptomech ischiasu a o tom, jak ischias léčit.

Obsah:

 • ISCHIAS
 • PŘÍZNAKY ISCHIASU
 • CO ZPŮSOBUJE ISCHIAS?
 • JAK POZNÁM, ZDA MÁM ISCHIAS?
 • JAKÁ JE NEJLEPŠÍ LÉČBA ISCHIASU?
 • JAK PŘEDCHÁZET BOLESTI Z ISCHIASU?

ZAJÍMAVÁ FAKTA O ZÁNĚTU SEDACÍHO NERVU

 • Celková délka nervů v lidském těle je přibližně 45 mil! Největší z nich je ischiatický nerv
 • Ischias postihuje o něco častěji muže než ženy
 • Ischias se obvykle vyskytuje mezi 35. a 50. rokem života
 • Starší lidé jsou vystaveni vyššímu riziku ischiasu
 • Odhaduje se, že až 40 % lidí bude trpět ischiasem alespoň jednou za život

ISCHIAS

Ischias způsobuje bolest, která je extrémně ostrá, silná a intenzivní, a samotná povaha bolesti připomíná bodnutí nebo dokonce elektrický šok. Obecně platí, že bolest sedacího nervu v noze zasahuje pouze jednu stranu těla.

Člověk trpící ischiasem pociťuje ostrou bolest, která jde z dolní části zad přes hýždě do stehna a přes bérce se může rozšířit až na chodidlo. Ischias není diagnóza, tento termín označuje příznaky jako:

 • bolest nohou
 • mravenčení v nohách
 • bolest v dolní části zad (lumbago)

Bolest dolní části zad se šíří přes hýždě k noze a chodidlu a dlouhodobé sezení nebo stání může bolest zhoršit.

Nejčastějšími příčinami jsou

 • výhřez ploténky
 • spinální stenóza nebo zúžení míšního kanálu
 • degenerativní onemocnění páteře
 • spondylolistéza
 • syndrom piriformis nebo dysfunkce sakroiliakálního kloubu.

I když může být bolest spojená s ischiasem závažná, většina případů odezní nechirurgickou léčbou během několika týdnů.

Bolest se může značně lišit, od mírné až po silnou. Někdy se může projevovat jako elektrický šok. Bolest může zesílit, pokud osoba kašle nebo kýchá. I dlouhodobé sezení může příznaky zhoršit. Obvykle je postižena pouze jedna strana těla. Někteří lidé také pociťují třes, mravenčení v nohou, bolest kyčle a nohou nebo svalovou slabost v postižené noze nebo chodidle. Někteří mají bolest v jedné části nohy a ztuhlost v druhé části.

Ve většině případů bolest z ischiasu odezní během šesti týdnů či méně.

PŘÍZNAKY ISCHIASU

Příznaky ischiasu jsou velmi zřejmé a se vyznačují se silnou a intenzivní bolestí doprovázenou brněním nebo ztrátou citlivosti v jedné části nohy. Ischias se může projevit různými příznaky, jako jsou:

 • bolest, která kolísá od střední až po silnou
 • ostrá bolest v dolní části zad, která se šíří do jedné nohy
 • pocit pálení nebo brnění po celé noze
 • ztuhlost nohou
 • omezená hybnost nohou
 • bolest, která se při sezení zesiluje

Bolest může být pociťována na různých místech, jako je stehno, hýždě, dolní část zad, bérce, a pokračuje podél stehenního nervu až k nohám a prstům. Bolest z ischiasu se obvykle vyskytuje v jedné noze a jakýkoliv pohyb nebo pokus sedět, natáhnout nohu nebo přesunout tělesnou hmotnost z jedné nohy na druhou tento stav dále zhoršuje. Vzhledem k tomu, že ischiatický nerv spojuje páteř se svaly nohou a chodidel, může ischias vést k postupnému ochabování a dokonce částečné atrofii některých svalů.

V některých případech může být obzvláště obtížné ohnutí bérce a zvednutí chodidla. V těžkých případech se může vyvinout také inkontinence, a to v důsledku úzké interakce sedacího nervu s jinými periferními drahami nervového systému odpovědnými za vnitřní orgány.

I když ischias způsobuje silné bolesti, mnoho lidí bolest snáší dlouhodobě. Lékař doporučuje vyhledat pomoc a neodkládat léčbu, a to ani při objevení se prvních příznaků, které způsobují nepohodlí. Ischias nejen snižuje kvalitu života, ale může mít také četné krátkodobé a dlouhodobé zdravotní následky.

Jak dlouho ischias trvá? Přečtěte si více

CO ZPŮSOBUJE ISCHIAS?

Sedací nerv, největší a nejdelší nerv v těle, je umístěný hluboko v hýžďovém svalu a noze a není lehké jej poškodit. Dochází k tomu však často a je hned několik příčin, které vedou k ischiasu.

Ischias může být způsoben:

 • Výhřez ploténky – každá ploténka má silnou vnější vrstvu a měkčí vnitřní část, která jako funguje jako vystýlka obratlů a tlumič nárazů během pohybu. Pokud dojde ke kolapsu ploténky, k čemuž dochází během procesu stárnutí nebo v důsledku poranění, může se vnitřní část ploténky vyboulit nebo prasknout přes vnější vrstvu (výhřez ploténky). Vyčnívající vnitřní část ploténky může tlačit nebo dráždit nervový kořen a může ho i poranit.
 • Lumbální spinální stenóza – zúžení bederního páteřního kanálu tlačí na kořeny sedacího nervu (někdy i na míchu). Může být vrozená a získaná. Získaná lumbální spinální stenóza je častou příčinou ischiasu u pacientů středního nebo vyššího věku. Její příčiny jsou většinou degenerativní, je to napč. spondylóza nebo diskopatie.
 • Příčiny civilizačních chorob – věk, obezita, těžká fyzická práce, dlouhé sezení, nepravidelné cvičení, nošení vysokých podpatků, spánek na měkké matraci.
 • Příčiny z jiných onemocnění – nádor na páteři, infekce, zlomenina, cukrovka, svalové křeče
 • Těhotenství jako samostatný stav, který způsobuje změny v těle. Bolest v dolní části zad se často vyskytuje během těhotenství jako výsledek tlaku na ischiatický nerv. To se může stát, když je plod příliš těžký a vyvíjí tak tlak na okolní orgány. Také nadváha v těhotenství zvyšuje zátěž na meziobratlové ploténky a klouby, což může vést k ischiasu.

Velmi často lidé nezaznamenají vznik ischiasu a připisují opakované bolestivé stavy a nepohodlí únavě. Během toho člověk nemění obvyklý způsob života, pokračuje v práci stejným způsobem a zatěžuje dolní část zad. To ale může stav ještě zhoršit. Úzkost, stres, negativní emoce a strach z budoucnosti také způsobují svalové napětí a ovlivňují zdraví.

JAK POZNÁM, ŽE MÁM ISCHIAS?

Bolest způsobená ischiasem může být tak silná, že může znemožnit chůzi nebo stání. Bolest se zesiluje s pohybem a napětím, a to i při minimálních činnostech, jako je smích, kýchání nebo kašlání. V tomto případě se doporučuje domluvit si vyšetření s neurologem, který po rozhovoru s pacientem určí povahu bolesti, její trvání a několik faktorů, které se na vzniku bolesti podílejí. Vzhledem k tomu, že bolest je nejsilnější, když se člověk pokouší zvednout nataženou nohu, je to přesně situace, ve které lékaři bezpečně rozeznají ischias – jde o tzv. Lasegueův test. Při tomto testu pacient leží na zádech s nataženýma nohama. Lékař pomalu a rovnoměrně zvedá narovnanou nohu nahoru. Dlaní druhé ruky zároveň přidržujte koleno, aby nebylo ohnuté. Noha se zvedne do výšky, dokud člověk nezačne pociťovat bolest nebo nepohodlí v hýždích a podél zadní strany stehen. Úhel nohou se měří přibližně. Test je považován za pozitivní, pokud je úhel, do kterého je noha zvednuta, menší než 90 stupňů, což ukazuje na silné podráždění nervu a vyžaduje další testy a léčbu.

Další diagnostické metody používané pro ischiasu jsou:

 • Rentgenové vyšetření, které dokáže určit postižení páteře nebo meziobratlových plotének
 • Ultrazvuková diagnostika, magnetická rezonance – dokážou určit přesné místo poškození a postižení nervů.

KOMPLIKACE SOUVISEJÍCÍ SE ZÁNĚTEM SEDACÍHO NERVU VYŽADUJÍCÍ LÉKAŘSKOU PÉČI

Ačkoli se většina lidí z ischiasu úplně uzdraví, často může bez léčby ischias potenciálně způsobit trvalé poškození nervu. Proto je důležité vyhledat lékařskou pomoc v případě:

 • Svalová slabost – vzniká v důsledku sevření nervu a pokud tento stav trvá dlouhou dobu, může vést k chronické svalové slabosti a dokonce svalové atrofii.
 • Dysfunkce chodidla – chodidlo doslova ‚padá‘. K tomu dochází v důsledku extrémní svalové slabosti v přední části bérce a chodidla. Je to jedna z nejextrémnějších komplikací ischiasu.
 • Ztráta citlivosti – protože je ischiatický nerv zodpovědný za citlivost na dotek v hýždích a nohou, komprese nervu může vést k pocitu mravenčení, jako by mravenci lezli po celé noze, a ve vážných případech k úplné ztrátě citlivosti.
 • Inkontinence – těžké případy tlaku na ischiatický nerv mohou způsobit inkontinenci a/nebo stolice, mimovolný únik moči ať už se jedná o větší či menší množství moči. K inkontinenci může vést několik faktorů a jedním z těch vzácnějších je ischias.

LÉČBA ISCHIASU

Léčbu ischiasu bychom neměli zanedbávat při prvních příznacích onemocnění. Před aplikací jakékoliv léčby je nutné určit přesnou příčinu ischiasu, od které se bude odvíjet celá léčba. Vzhledem k tomu, že ischias se může objevit zcela náhle, než si domluvíte vyšetření u specialisty, následující kroky mohou poskytnout první pomoc při ischiasu.

PRVNÍ POMOC PŘI ISCHIASU

 • Odpočinek, omezení pohybu – v počáteční fázi silné bolesti je nutné omezit pohyb, dokud bolest neustoupí, a být vždy v teple a suchu.
 • Lehněte si na tvrdý povrch. Důležité je uvolnit protitlak a pod nohy si můžete dát polštář nebo ručník.
 • Studené obklady pomáhají při prvních známkách bolesti. Přikládejte je na bolavé místo asi na 15–20 minut a postup opakujte po 2-3 hodinách.
 • Vezměte si lék proti bolesti

V případě chronického ischiasu se doporučuje použití tvrdé podložky na spaní a sezení, je nutné se také vyvarovat jakékoli fyzické přetížení, hypotermie, přetížení zádových svalů a zvedání těžkých břemen. Zároveň je ale nutné vést aktivní životní styl, dbát na správnou výživu a udržovat si zdravou tělesnou hmotnost.

KONZERVATIVNÍ LÉČBA ISCHIASU

Mezi konzervativní metody léčby ischiasu patří:

 • Přípravky proti bolesti, které v akutní fázi mají za cíl snížit bolest, zmírnit svalové křeče a zlepšit krevní oběh v postižené oblasti, stejně jako odstranit otoky a záněty. Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) patří do skupiny analgetik a mají protizánětlivé a analgetické účinky. V případě silné bolesti a tehdy, kdy nelze zánět odstranit nesteroidními léky proti bolesti, lze použít i kortikosteroidy, i když léčba touto metodou se nedoporučuje déle než 2 týdny.
 • Injekce – v případě silné bolesti lze zánět snížit epidurální injekcí steroidů. Injekce se podává přímo do bolestivé oblasti a v krátké době vede k úlevě od bolesti, i když nepůsobí na všechny pacienty stejně. Injekce jsou zaměřeny na snížení zánětu a bolesti, aby pacient mohl nadále normálně fungovat a provádět fyzikální terapii.
 • Fyzikální terapie – doporučuje se kombinovat medikamentózní léčbu ischiasu s fyzioterapií, jelikož komplexní přístup pomáhá zkrátit průběh užívání léků, které mají několik vedlejších účinků, a zlepšit tím výsledky léčby.

Fyzikální terapie může zahrnovat:

 • Ultrazvukové ošetření, které dokáže proniknout do tkáně až do hloubky 5 cm a tím rozproudit krevní oběh a lymfatický oběh. Tato metoda má protizánětlivý a silný analgetický účinek a snižuje svalové křeče.
 • Magnetoterapie je metoda léčby využívající magnetické pole, která zlepšuje funkci buněk a zmírňuje bolest.
 • Elektroforéza je ve fyzioterapii dlouho používaná metoda, při které se lék vstřikuje do postižené oblasti pomocí elektrického proudu.

ALTERNATIVNÍ LÉČBA ZÁNĚTU SEDACÍHO NERVU

Přestože je zmíněná léčba analgetiky a nesteroidními léky poměrně účinná, je důležité zmínit četné vedlejší účinky, které tyto léky způsobují. A dlouhodobé užívání může způsobit vážné komplikace a poškodit tělo. Není proto divu, že mnoho pacientů se obrací na alternativní léčbu ischiasu, která byla také účinná při zmírnění bolesti ischiasu.

 • Chiropraktická léčba na ischias – tato metoda prováděná profesionálním chiropraktikem je zaměřena na narovnání páteře, což pomáhá snížit bolest, zmírnit kompresi svalů a snížit svalové křeče, které se mohou objevit při ischiasu.
 • Akupunktura na ischias – starověká alternativní léčba, kdy se ischias léčí bezbolestnými jehlami v blízkosti bolesti
 • Masáž na ischias – po odeznění akutního zánětu může být užitečný jakýkoli typ masáže (např. baňková masáž a akupunktura). Tento postup pomáhá zmírnit napětí, zmírnit bolest a odstranit nepohodlí. Bez ohledu na to, o jaký typ masáže se jedná, masáž zlepšuje průtok krve, pomáhá odstranit překrvení lymfy a zmírňuje bolest. Masáž na ischias v kombinaci s fyzioterapií výrazně pomáhá snižovat bolest.

LÉKY NA ISCHIAS

Existuje mnoho farmaceutických nebo přírodních léků, které zmírňují příznaky ischiasu nebo mají preventivní účinek. Lékaři a pacienti se obecně rozhodují pro současné užívání farmaceutických a přírodních léků. Obvykle se chemické léky berou krátkodobě, protože mohou způsobit vedlejší účinky, na rozdíl od těch přírodních.

PŘÍRODNÍ LÉČBA ISCHIASU

Můžete si také koupit přírodní léky, jako je Acuraflex, bez lékařského předpisu. Kapsle a krém Acuraflex jsou účinné při mírných příznacích nebo v počátečním stadiu ischiasu a ve středně těžkých až těžkých případech jako doplněk k farmaceutické terapie. Produkty Acuraflex jsou dostupné v kapslích a krémech.

Kapsle Acuraflex obsahují extrakt z kurkuminu, který má silný protizánětlivý účinek, srovnatelný s protizánětlivými léky na předpis. Obsahují také zázvor a pryskyřičný extrakt z indického kadidla, jejichž protizánětlivé vlastnosti jsou také dobře známé. Obsahují i vápník a hořčík a vitamíny B1 a B6, které jsou důležité pro normální činnost nervové soustavy a funkci svalů.

Krém Acuraflex obsahuje vysoce kvalitní oleje, vitamín E, aloe vera, kajenský pepř, mátu, jejichž analgetické vlastnosti přinášejí okamžitou úlevu při vmasírování na bolavé místo, a také vyživuje pokožku. Obsahuje také bylinné složky jako kurkumin, zázvor, aloe vera a další, které mají protizánětlivé účinky. Kapsle a krém nezpůsobují vedlejší účinky a lze je kombinovat s jinými léky.

Najděte nejlepší krém na bolest z ischiasu.

JAK PŘEDCHÁZET BOLESTI Z ISCHIASU?

Ne vždy je možné bolesti ischias předejít, protože její příčiny se hodně různí, ale se způsobem života a celkovou péčí o zdraví je možné se tomu vyhnout nebo to překonat s co nejmenšími komplikacemi. Zde jsou některá opatření k prevenci bolesti sedacího nervu:

 • Pravidelně cvičte cviky na ischias – při cvičení se zaměřte na svaly trupu (břišní a zádové svaly) a hýžďové svaly, které jsou nezbytné pro správné držení těla a nebolestivou páteř. Cvičení na ischias lze cvičit doma po odeznění akutní fáze zánětu. Cviky na ischias výrazně zlepšují bolestivý stav, zvyšují krevní oběh a snižují bolesti beder. Nejčastěji se provádějí cviky na protažení zad, následují cviky zaměřené na posílení břišních a zádových svalů. V závislosti na několika faktorech je třeba cvičení a terapii ischias přizpůsobit každému pacientovi individuálně.
 • Při sezení dávejte pozor na držení těla – vyberte si židli s oporou dolní části zad, područkami a otočnou základnou a dejte si za záda menší polštář.
 • Naučte se používat své tělo tak, abyste ho méně namáhali – pokud dlouho stojíte, občas si jednu nohu opřete o židli nebo malou krabici. Když zvedáte něco těžkého, nechte většinu práce odvést své dolní končetiny.
 • Buďte aktivní, více se hýbejte a veďte zdravý životní styl – upřednostňujte potraviny bohaté na vitamíny a minerály a nezapomínejte kontrolovat množství soli, které jíte. Omezte používání tučných, smažených a uzených jídel, stejně jako kávy a silného čaje.
 • Vyhněte se stresu nebo se naučte ovládat své emoce
 • Vyvarujte se prochladnutí
 • Kontrolujte svou váhu, nadváha je nepřítelem všech orgánů a systémů v těle

ischias

Zde si můžete přečíst více o nejlepších volně prodejných léčivech na ischias